Eldorado svarar

Hur går det till när man tar fram en Eldorado-produkt? Hur skiljer sig Eldorados priser jämfört med andra varumärken? Används transfetter i Eldorados produkter? Det är vanliga frågor som vi ofta får. Här kan du få svar på frågor om våra produkter.

Rubrik

1. Hur skiljer sig innehållet i en Eldorado-produkt från andra varumärken?

Eldorado står för attraktiva lågprisvaror och är ett tryggt och smart val för den prismedvetna kunden. Genom stora inköpsvolymer och enklare specifikationer nås låga priser, utan att göra avkall på säkerhet och omsorg för värdekedjans påverkan på människa och miljö.

2. Vad gör jag avkall på när jag köper en Eldorado-produkt?

Eldorado innebär enkla men pålitliga varor. Skillnader i innehåll kan till exempel vara mängd av råvaran, att man tillåter fler ursprung på råvaran och sortering av råvaran. Med sortering menar vi att det kan vara olika storlekar och former på bär och grönsaker, brutna riskorn eller nötter. Det låga priset möjliggörs främst av stora inköpsvolymer och en effektiv produktion. Alla varor tas fram med omsorg för människa och miljö och följer Axfoods hållbarhetsrutin och process för kvalitetssäkring.

3. Kan man känna sig trygg när man köper en Eldorado-produkt?

Alla Eldorados varor kvalitetssäkras och följer Axfoods strategier för kvalitet, miljö och socialt ansvar. Axfoods uppförandekod ligger till grund för det hållbarhetsinriktade arbetet med våra leverantörer.

Uppförandekoden baseras på internationellt erkända konventioner för mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och antikorruption. Alla leverantörer och underleverantörer i så kallade riskländer ska certifieras med någon hållbarhetscertifiering. Viktiga saker får kosta.

För att säkerställa livsmedelssäkerhet för våra produkter testar våra kvalitetssäkrare årligen varorna genom ett omfattande analysprogram. I programmet görs mikrobiologiska och kemiska analyser på sortimentet, baserat på de risker som finns för varje produkt. Vi besöker även leverantörerna och kontrollerar produktionsanläggningarna. Under besöket går vi igenom livsmedelssäkerhet, produktkvalitet och arbetsvillkor.

För Eldorados kemtekniska produkter, alltså kosmetik och hudvårdsprodukter, måste leverantörerna vara certifierade enligt ISO 9001.

Läs mer om vårt kvalitetsarbete och hållbar utveckling här.

4. Hur kan priset på en Eldorado-produkt skilja sig så mycket jämfört med andra varumärken?

Eldorado var först i Sverige på lågpris, vilket ger oss mer erfarenhet i hur man köper in på effektivast sätt. Vårt sortiment består främst av bas- och bulkprodukter som köps i stora volymer, vilket tillsammans med en effektiv produktion är den största anledningen till att vi lyckas få ner priser så pass mycket. Eldorado accepterar inte heller några onödiga kostnader. Förpackningarna är till exempel större och enklare men funktionella.

5. Är palmoljan i Eldorados produkter certifierad?

Palmoljan i samtliga Eldorado produkter är RSPO-certifierad, Roundtable on Sustainable Palm Oil. Det betyder att den är spårbar och producerad på ett mer ansvarsfullt sätt.

Palmolja är globalt sett den mest använda vegetabiliska oljan. Den globala palmoljeproduktionen uppgår till cirka 56 miljoner ton. Den utgör därmed en viktig försörjning för hundratusentals personer.


Kina, Indonesien och Indien har en stor och ökande efterfrågan på palmolja. Även om vi alltid utvärderar andra alternativ, anser vi samtidigt att det är viktigt att medverka i att öka efterfrågan för hållbarhetscertifierad palmolja.

6. Hur går det till när man tar fram en Eldorado-produkt?

Eldorado strävar ständigt efter ett uppdaterat sortiment som motsvarar aktuella förväntningar för ett pålitligt lågpris.

Vi ställer höga krav på leverantörer och producenter, och Axfoods uppförandekod gäller för alla varor som tas fram. Så här går det till när vi tar fram en produkt:


1. Beslut tas om att ta in en ny vara i sortimentet.

2. Vi bjuder in flera leverantörer att lämna pris på den nya varan efter önskad kvalitetsnivå.

3. Leverantörerna lämnar in underlag och varuprover enligt Axfoods krav och önskemål. Endast leverantörer som uppfyller våra kvalitetskrav och policys gällande livsmedels- och produktsäkerhet godkänns och får tillverka Eldorado-produkter. Alla leverantörer med produktion i eller innehåll från riskländer måste svara på frågor om hur de tillser att vår uppförandekod respekteras och skicka in verifikat som stärker detta, till exempel i form av revisionsrapporter.

4. Samtliga produkter provsmakas och testas internt i vårt provkök.

5. Slutligen väljer vi en leverantör och skriver avtal. Avtalet innehåller både kommersiella villkor och krav på efterlevnad av Axfoods uppförandekod.

Läs mer om hur inköpsprocessen går till här.

 

7. Socialt ansvar – vilka miniminivåer kan jag lita på är uppfyllda om jag handlar Eldorado?

Våra leverantörer måste alltid skriva under vår uppförandekod. Det innebär bland annat att grundläggande mänskliga rättigheter enligt FN och ILO (International Labour Organisation) samt nationell lagstiftning alltid ska gälla. Dessutom ställs miljökrav. Sedan 2015 jobbar vi med krav på att alla våra leverantörer med ursprung i så kallade riskländer (ofta Asien, Sydamerika eller Afrika) måste visa att de systematiskt kontrollerar att arbetsvillkoren följer kraven i vår uppförandekod, genom sociala revisioner eller kollektivavtal för att nämna några.

8. E-nummer och tillsatser – varför har ni det i Eldorados varor?

Tillsatser är ämnen som tillförs livsmedel för ett tekniskt ändamål. Exempel på livsmedelstillsatser är ämnen som:

- Ökar hållbarheten: konserveringsmedel och antioxidationsmedel


- Påverkar konsistensen: emulgeringsmedel, stabiliseringsmedel och förtjockningsmedel


- Ger färg till ett livsmedel: färgämnen.

Endast livsmedelstillsatser som är godkända av EU-kommissionens råd får användas i våra livsmedel. Tillsatser som ingår i våra produkter ska alltid kunna motiveras. Genom ingrediensförteckningen kan du som konsument tydligt se vilka tillsatser som används och vilken funktion de har i produkten.

9. Transfetter – finns det i Eldorados varor?

Vi har under många år arbetat för att minska förekomsten av transfetter i våra egna produkter. Idag används rena oljor istället för härdade fetter. Det innebär att vi inte har produkter innehållandes transfetter, förutom i de livsmedel där det förekommer naturligt, såsom animaliska livsmedel.