9. Transfetter – finns det i Eldorados varor?

Vi har under många år arbetat för att minska förekomsten av transfetter i våra egna produkter. Idag används rena oljor istället för härdade fetter. Det innebär att vi inte har produkter innehållandes transfetter, förutom i de livsmedel där det förekommer naturligt, såsom animaliska livsmedel.