8. E-nummer och tillsatser – varför har ni det i Eldorados varor?

Tillsatser är ämnen som tillförs livsmedel för ett tekniskt ändamål. Exempel på livsmedelstillsatser är ämnen som:

- Ökar hållbarheten: konserveringsmedel och antioxidationsmedel


- Påverkar konsistensen: emulgeringsmedel, stabiliseringsmedel och förtjockningsmedel


- Ger färg till ett livsmedel: färgämnen.

Endast livsmedelstillsatser som är godkända av EU-kommissionens råd får användas i våra livsmedel. Tillsatser som ingår i våra produkter ska alltid kunna motiveras. Genom ingrediensförteckningen kan du som konsument tydligt se vilka tillsatser som används och vilken funktion de har i produkten.