7. Socialt ansvar – vilka miniminivåer kan jag lita på är uppfyllda om jag handlar Eldorado?

Våra leverantörer måste alltid skriva under vår uppförandekod. Det innebär bland annat att grundläggande mänskliga rättigheter enligt FN och ILO (International Labour Organisation) samt nationell lagstiftning alltid ska gälla. Dessutom ställs miljökrav. Sedan 2015 jobbar vi med krav på att alla våra leverantörer med ursprung i så kallade riskländer (ofta Asien, Sydamerika eller Afrika) måste visa att de systematiskt kontrollerar att arbetsvillkoren följer kraven i vår uppförandekod, genom sociala revisioner eller kollektivavtal för att nämna några.