6. Hur går det till när man tar fram en Eldorado-produkt?

Eldorado strävar ständigt efter ett uppdaterat sortiment som motsvarar aktuella förväntningar för ett pålitligt lågpris.

Vi ställer höga krav på leverantörer och producenter, och Axfoods uppförandekod gäller för alla varor som tas fram. Så här går det till när vi tar fram en produkt:


1. Beslut tas om att ta in en ny vara i sortimentet.

2. Vi bjuder in flera leverantörer att lämna pris på den nya varan efter önskad kvalitetsnivå.

3. Leverantörerna lämnar in underlag och varuprover enligt Axfoods krav och önskemål. Endast leverantörer som uppfyller våra kvalitetskrav och policys gällande livsmedels- och produktsäkerhet godkänns och får tillverka Eldorado-produkter. Alla leverantörer med produktion i eller innehåll från riskländer måste svara på frågor om hur de tillser att vår uppförandekod respekteras och skicka in verifikat som stärker detta, till exempel i form av revisionsrapporter.

4. Samtliga produkter provsmakas och testas internt i vårt provkök.

5. Slutligen väljer vi en leverantör och skriver avtal. Avtalet innehåller både kommersiella villkor och krav på efterlevnad av Axfoods uppförandekod.

Läs mer om hur inköpsprocessen går till här.