5. Är palmoljan i Eldorados produkter certifierad?

Palmoljan i samtliga Eldorado produkter är RSPO-certifierad, Roundtable on Sustainable Palm Oil. Det betyder att den är spårbar och producerad på ett mer ansvarsfullt sätt.

Palmolja är globalt sett den mest använda vegetabiliska oljan. Den globala palmoljeproduktionen uppgår till cirka 56 miljoner ton. Den utgör därmed en viktig försörjning för hundratusentals personer.


Kina, Indonesien och Indien har en stor och ökande efterfrågan på palmolja. Även om vi alltid utvärderar andra alternativ, anser vi samtidigt att det är viktigt att medverka i att öka efterfrågan för hållbarhetscertifierad palmolja.