4. Hur kan priset på en Eldorado-produkt skilja sig så mycket jämfört med andra varumärken?

Eldorado var först i Sverige på lågpris, vilket ger oss mer erfarenhet i hur man köper in på effektivast sätt. Vårt sortiment består främst av bas- och bulkprodukter som köps i stora volymer, vilket tillsammans med en effektiv produktion är den största anledningen till att vi lyckas få ner priser så pass mycket. Eldorado accepterar inte heller några onödiga kostnader. Förpackningarna är till exempel större och enklare men funktionella.