3. Kan man känna sig trygg när man köper en Eldorado-produkt?

Alla Eldorados varor kvalitetssäkras och följer Axfoods strategier för kvalitet, miljö och socialt ansvar. Axfoods uppförandekod ligger till grund för det hållbarhetsinriktade arbetet med våra leverantörer.

Uppförandekoden baseras på internationellt erkända konventioner för mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och antikorruption. Alla leverantörer och underleverantörer i så kallade riskländer ska certifieras med någon hållbarhetscertifiering. Viktiga saker får kosta.

För att säkerställa livsmedelssäkerhet för våra produkter testar våra kvalitetssäkrare årligen varorna genom ett omfattande analysprogram. I programmet görs mikrobiologiska och kemiska analyser på sortimentet, baserat på de risker som finns för varje produkt. Vi besöker även leverantörerna och kontrollerar produktionsanläggningarna. Under besöket går vi igenom livsmedelssäkerhet, produktkvalitet och arbetsvillkor.

För Eldorados kemtekniska produkter, alltså kosmetik och hudvårdsprodukter, måste leverantörerna vara certifierade enligt ISO 9001.

Läs mer om vårt kvalitetsarbete och hållbar utveckling här.