2. Vad gör jag avkall på när jag köper en Eldorado-produkt?

Eldorado innebär enkla men pålitliga varor. Skillnader i innehåll kan till exempel vara mängd av råvaran, att man tillåter fler ursprung på råvaran och sortering av råvaran. Med sortering menar vi att det kan vara olika storlekar och former på bär och grönsaker, brutna riskorn eller nötter. Det låga priset möjliggörs främst av stora inköpsvolymer och en effektiv produktion. Alla varor tas fram med omsorg för människa och miljö och följer Axfoods hållbarhetsrutin och process för kvalitetssäkring.