1. Hur skiljer sig innehållet i en Eldorado-produkt från andra varumärken?

Eldorado står för attraktiva lågprisvaror och är ett tryggt och smart val för den prismedvetna kunden. Genom stora inköpsvolymer och enklare specifikationer nås låga priser, utan att göra avkall på säkerhet och omsorg för värdekedjans påverkan på människa och miljö.