Tävlingsvillkor

Tävlingen arrangeras av varumärket Eldorado (Nedan ”Eldorado”), en del av Axfood AB:s koncern (”Axfood”), i marknadsföringssyfte. Eldorado är ett av Axfoods egna varumärken och omfattar en mängd olika produkter inom livsmedel och non food i lågprissegmentet. Eldorado finns att köpa på butikskedjor inom Axfoodkoncernen.

Period för tävlingen?

○ Ansökan pågår från och med den 26 september 2023 till och med den 25 oktober 2023.

Vem får delta i tävlingen?

○ Samtliga sökande måste vara över 18 år och bosatta i Sverige för att kunna delta i tävlingen. För att delta i tävlingen behöver sökandena fylla i ansökningsformuläret.

○ Anställda inom Axfoodkoncernen eller personer som arbetat med planering av tävlingen eller någon del av den samt medlemmar av deras familj får inte delta i tävlingen.

Hur utses vinnarna?

○ Efter avslutad ansökningsperiod kontaktas utvalda kandidater personligen via e-post eller telefon för en eller flera obligatoriska intervjuer. Därefter utses ett vinnande par av en jury bestående av medarbetare på Eldorado och Eldorados kommunikationsbyrå Redgert Comms AB (”Redgert Comms”). Juryns beslut baseras på svaren i ansökningsformuläret samt information från intervjutillfället/ena och bedöms utifrån de sökandes lämplighet, tillgänglighet och överensstämmelse med tävlingsarrangörens värderingar. Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut.

○ Om ni inte kontaktas av Eldorado och/eller Redgert Comms efter avslutad tävlingsperiod betyder det att ni inte har gått vidare i tävlingen.

Vad ingår i vinsten?

○ I vinsten ingår en bröllopsfest för maximalt 45 personer till ett totalt värde av 50 000 SEK (inkl. moms). Vinsten innefattar lokalhyra, mat, dryck, dekor och underhållning. Bröllopsfesten arrangeras och planeras av medarbetare på Eldorado och Redgert Comms i samråd med vinnarna. Eldorado har slutlig beslutanderätt. Eventuella övriga kostnader såsom vigsel, vigselring, klädsel och transport bekostas själva av vinnarna. Medarbetare från Eldorado och Redgert Comms kan komma att närvara i egenskap av personal under bröllopsfesten.

○ Bröllopsfesten ska äga rum lördagen den 20 januari 2024 i Sverige.

○ Vinsten är personlig och kan inte bytas mot kontanter eller överlåtas till annan.

○ Vinsten beskattas som inkomst av tjänst och bekostas av vinnarna.

Behandling av personuppgifter

○ I samband med tävlingen kommer Eldorado att behandla dina personuppgifter. De uppgifter som ni lämnar om er själva kommer att behandlas för att kunna administrera tävlingen, identifiera identitet och ålder och att tillkännage vinnare, samt för användningen av era namn och bilder samt filmer. Personuppgifterna sparas endast så länge de behövs för att genomföra tävlingen och för att administrera vinsten. Därefter gallras uppgifterna. Läs mer om hur vi behandlar era personuppgifter i vår integritetspolicy: https://www.axfood.se/om-axfood/dataskydd/.

Marknadsföring

○ I samband med publicering av tävlingens vinnare kommer namn, bilder och filmer publiceras i Eldorados digitala kanaler (såsom på Eldorados hemsida och sociala medier).

○ Bröllopsfesten kommer att dokumenteras av Axfood anlitad fotograf i marknadsföringssyfte. Äganderätten till samtliga bilder och filmer tagna av denna fotograf tillfaller Axfood. Bilder och filmer kommer att användas för marknadsföring av Eldorado och denna tävling. Genom att godkänna dessa tävlingsvillkor samtycker ni enligt lagen om namn och bild i reklam (1978:800) till att Axfood/Eldorado, inom ramen för varumärket Eldorado och denna tävling, får använda vinnarparets namn och bilder samt filmer från bröllopsfesten för marknadsföring i samtliga Eldorados digitala mediekanaler (såsom hemsida, sociala medier (Instagram, Facebook, Tiktok)) samt i tidningar/press, utan att ni äger rätt till någon ersättning utöver vad som angivits som vinst i denna tävling. Denna rätt inkluderar bland annat rätten att reproducera, distribuera, kopiera, ändra, dela och redigera era bilder och filmer.

○ Vinnarparet åtar sig att i god tid före bröllopsfesten informera sina gäster om att Axfood/Eldorado kommer närvara och fotografera och filma under bröllopsfesten i marknadsföringssyfte av varumärket Eldorado och denna tävling. Vinnarparet åtar sig även att lämna den övrig information m.m. som Axfood/Eldorado instruerar om till bröllopsgästerna samt inhämta skriftligt samtycke till personuppgiftsbehandling samt godkännande till användande av dokumentation från bröllopet (bilder, filmer) i reklamsyfte där bröllopsgästerna själva kan förekomma i bild eller på film.

Övrigt

○ Axfood frånsäger sig allt ansvar för eventuella tryckfel och missförstånd i samband med tävlingen, extra kostnader som kan uppkomma med anledning av vinsten eller användning av vinsten.

○ Om deltagare misstänks inte leva upp till tävlingsvillkoren förbehåller sig Axfood rätten att diskvalificera deltagare. Eventuellt pris som har utgått kan återkallas.

○ Tävlingen är inte på något sätt sponsrad, stödd, administrerad av eller knuten till Google eller Meta.

○ Axfood tar inte ansvar för eventuella tekniska svårigheter eller problem som kan påverka möjligheten att medverka i tävlingen eller som kan påverka slutresultatet av tävlingen.

○ Vid frågor eller funderingar, vänligen kontakta eldoradobrollop@gmail.com.